Zámek Weesenstein © Schloss Weesenstein/SLUB/Dt.Fotothek

O letnicích (so–po 19.–21.5) budou na Weesensteinu Středověké slavnosti s rytířskými turnaji. Podrobný program v němčině. Krátká informace o slavnostech v češtině.

Od 24. března do 7. října 2018 se na zámku Weesenstein koná mimořádná výstava. Velkolepé obrazy mezi mohutnými hradními zdmi a v tmavých sklepeních? Ušlechtilý porcelán, jemné kresby, drahé knihy a cenné hodiny uzamčené v dřevěných bednách? V roce 2018, k 700. výročí prvních písemných zmínek o zámku, se na Weesensteinu koná vzrušující výstava o tom, jak zámek během druhé světové války posloužil jako skrýš uměleckých pokladů.

Ještě předtím, než bitva u Stalingradu způsobila zásadní obrat Druhé světové války, byl mýtus o nezranitelnosti Třetí říše v základu otřesen, když na jaře 1942 britské letecké jednotky bombardovaly velká německá města jako Lübeck, Rostock či Kolín nad Rýnem. V té době začalo být jasné, že válka se přesune i na území Německa. Vznikla naléhavá potřeba hledat způsoby, jak před leteckými útoky ukrýt vzácná umělecká díla. Také drážďanská muzea zahájila rešerše, aby vytipovala bezpečná místa mimo velká města, která by k deponování uměleckých pokladů mohla posloužit. V úvahu připadaly četné saské hrady, zámky a panská sídla. Kromě míšeňského Albrechtsburgu a pevnosti Königstein byl jeden z hlavních depozitářů založen i na zámku Weesenstein.

Poloha Weesensteinu, na vrcholku nad korytem říčky Müglitz, blízko Drážďan a přesto dostatečně daleko od labského údolí, byla pro tento účel téměř ideální. Až čtyři metry silné zámecké zdi, a v porovnání s ostatními skrýšemi i velmi dobré klimatické podmínky v místnostech, skýtaly dobré předpoklady pro uskladnění maleb, tisků, knih a dalších muzeálních předmětů. Zámek byl tehdy již necelých deset let ve vlastnictví saského zemského spolku Sächsischer Heimatschutz, který od roku 1934 provozoval zámek jako muzeum. Za nejvyššího utajení uzavřela saská státní správa se spolkem smlouvu, podle níž budou určité prostory sloužit k uskladnění uměleckých a kulturních objektů. Místnosti byly vybaveny podlahou ze Sorelova cementu a opatřeny elektrickým topením. Okna a dveře byly zajištěny proti požáru. V přízemí byly zařízeny místnosti pro personál ostrahy a hasiče.

Již v srpnu 1942 převezly nábytkové vozy Německých dílen v Hellerau (Deutsche Werkstätten Hellerau) na zámek Weesenstein první obrazy z drážďanské galerie. Díla nalezla azyl v sále Knappensaal a v tzv. arkýřové komnatě "Erkerzimmer". Prostory se postupně plnily. Například téměř celá sbírka Mědiryteckého kabinetu byla uskladněna v mučírně (Folterkammer) a v sále ve 3. patře jižního křídla, který se dnes využívá jako koncertní síň. Zvířecí preparáty, sbírky hmyzu a knihy ze zoologického muzea byly uloženy do přední části příčné budovy hradu tzv. Querhaus, sbírky Muzea mineralogie a geologie do jeho zadní části. Do půdních prostorů tzv. Taubenboden bylo vyneseno 954 beden s předměty Muzea prehistorie. Rovněž slavný Mayský Codex ze saské zemské knihovny našel na zámku své místo. V soudní síni tzv. Gerichtssaal byly uloženy spisy a některé akvizice pro plánované Führermuseum v Linci, kde se připravovala sbírka nacisty ukořistěného umění z celého světa.

Po zničení Drážďan v únoru 1945 přemístily Drážďanské umělecké sbírky, tehdejší nacistické Führermuseum Linz a ministerstvo umění a kultury dočasně svá sídla na zámek Weesenstein.

Plánování a vytváření válečných depozitářů prezentuje výstava na příkladech nejvýznamnějších uměleckých objektů z jednotlivých drážďanských sbírek. V první části se věnuje celkové válečné koncepci ochrany kulturních pokladů v Sasku a zabývá se i dalšími saskými depozitáři na pevnosti Königstein, na zámku Rochlitz a na míšeňském Albrechtsburgu. Druhý díl líčí konkrétní podmínky a každodenní problémy v době, kdy byly sbírky na Weesensteinu deponovány. A třetí díl se zabývá koncem války, kdy Weesenstein 10. května 1945 převzala Rudá armáda a následným transportem uměleckých děl do sběrného depozitáře na zámku Pillnitz.

Texty k výstavě jsou v češtině a němčině. Na výstavě je k dispozici k vypůjčení tištěné exempláře s popisky jednotlivých exponátů, a to česky, německy, anglicky, rusky a polsky.

K výstavě vyjde speciální publikace v němčině v nakladatelství Sandstein Verlag.

Mimořádná výstava „Bombensicher! Kunstversteck Weesenstein 1945“ o posledních letech války, kdy bylo nutné ukrýt nenahraditelné umělecké dědictví a historické poklady před ničivými válečnými událostmi je součástí přeshraničního projektu »Šlechtické poklady - Radost ze sbírání v Sasku a Čechách« podporovaného z prostředků Evropské unie. Děčínský a weesensteinský zámek se v jeho rámci věnují zpřístupňování, zkoumání a udržování svých historických sbírek.

Zámek Weesenstein má pro návštěvníky audioprůvodce v českém, německém a anglickém jazyce (2 €). Na celkem 25 stanovištích v zámeckých budovách se návštěvník dozví nejen zajímavosti o stavbě zámku a jeho historii, ale i poutavé příběhy a legendy. Nově nabízí zámek Weesenstein i speciální audioprůvodce s verzí pro děti. Vstupenky lze zakoupit se skupinovou slevou, od 15 osob stojí 4,50 € na osobu, od 15 žáků 2 €.

INFORMACE V ČEŠTINĚ: www.drazdany.info/weesenstein | www.schloss-weesenstein.de/cs

Výstava je podporována z prostředků Evropské unie v rámci projektu  »Šlechtické poklady - Radost ze sbírání v Sasku a Čechách«

Výstava je podporována z prostředků Evropské unie v rámci projektu  »Šlechtické poklady - Radost ze sbírání v Sasku a Čechách«

Výstava je podporována z prostředků Evropské unie v rámci projektu  »Šlechtické poklady - Radost ze sbírání v Sasku a Čechách«