© Schlösserland Sachsen

Monumentální renesanční zámek stojí na dobře zvoleném místě - toto staré lovecké sídlo se tyčí na porfyrové skále nad údolím řeky Zschopau a pro tvar své střechy bývá nazýváno »Korunou Krušnohoří«. Tato impozantní stavba byla dokončena roku 1572 a ani po více než čtyřech stoletích neztratila nic ze svého půvabu.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google places | www.ddin.cz/augustusburg (CZ)

Audioprůvodce v českém jazyce k dispozici | Omezený přístup pro tělesně postižené.

© Schlösserland Sachsen

Monumentální renesanční zámek stojí na dobře zvoleném místě - toto staré lovecké sídlo se tyčí na porfyrové skále nad údolím řeky Zschopau a pro tvar své střechy bývá nazýváno »Korunou Krušnohoří«. Tato impozantní stavba byla dokončena roku 1572 a ani po více než čtyřech stoletích neztratila nic ze svého půvabu.