Otto Dix, Válka/Der Krieg (Triptychon), detail z pravého panelu 1929/32, Galerie Neue Meister © VG-Bildkunst Bonn, 2014

V roce 2014 je to 100 let od vypuknutí první světové války. V drážďanském Albertinu proběhne u této příležitosti od 01.04. do 13.07.2014 výstava věnovaná protiválečné tvorbě Otty Dixe (1891–1969).

Výstava nazvaná »Otto Dix. Válka - Drážďanský triptych« (v orig. Otto Dix. Der Krieg – Das Dresdner Triptychon) názorně ukazuje s jakou intenzitou a důsledností se Dix tématu první světové války věnoval. Jeho neuvěřitelně realistické obrazy a kresby mrtvých a zraněných v zákopech se již dávno staly součástí kolektivní paměti. Monumentální triptych »Válka« v galerii Noví mistři (Neue Meister) je jedním z klíčových děl německého realistického malířství 20. století.

Dix začal pracovat na triptychu deset let po skončení první světové války a dílo reflektuje jeho vlastní zážitky z fronty. Čtyři obrazy zpřítomňují ve stylu starých mistrů klíčovou tragédii 20. století. Na levém panelu triptychu jsou vojáci v plynových maskách za úsvitu, prostřední panel zobrazuje vítězství smrti na bitevním poli a napravo je zachycen útěk z pekla válečné vřavy. Predela pod triptychem zobrazuje nehybné vojáky ležící v podzemním krytu.

Výstava návštěvníkům prezentuje tvůrčí proces vzniku triptychu. Přípravné studie, návrhy a výsledky výzkumu zaměřeného na analýzu malířských technik a postupů, jimiž obraz prošel od prvních skic až po konečnou verzi. Vybrané kresby a kvaše (gouache), které Dix vytvořil jako voják v letech 1915-1918 přímo na frontě přináší nové poznatky o jeho válečné anabázi. Součástí expozice je rovněž složka »Der Krieg« s 50 grafickými listy z roku 1924 ze sbírek drážďanského mědiryteckého kabinetu »Kupferstich-Kabinett«. Soudobé dokumenty včetně válečných pohlednic a dobových plakátů dotváří historické pozadí expozice.

V rámci přípravy výstavy byl Dixův triptych od roku 2013 rozsáhle studován v restaurátorských dílnách drážďanských uměleckých sbírek (SKD). Pomocí radiologických diagnostických metod bylo možné vizualizovat všechny významné změny od skici až po finální podobu. Vědecké studie ukazují, jak mimořádně dlouho a vehementně se Dix snažil o kompozici, celkové sdělení a výsledný efekt díla. V tomto tvůrčím procesu stále intenzívněji odkazoval na malířské tradice starých mistrů. V konfrontaci Dixova triptychu s ranými díly Matthiase Grünewalda, tvorbou Albrechta Dürera či Francisca de Goyi jsou tyto inspirační zdroje jasně viditelné.

Otto Dix maloval triptych »Válka« v letech 1928 až 1932, tedy v čase nového vzplanutí revanšistického nacionalismu, tváří v tvář nově vznikající masové vlny nacismu. Svým dílem reagoval na vyhrocující se situaci ve Výmarské republice. Souběžně s prácí na triptychu vznikala další díla líčící hrůzy války a marnost jejích obětí. Např. román Na západní frontě klid (1929) Ericha Marii Remarqua či film Západní fronta 1918 (1930) Georga Wilhelma Pabsta.

Výstava uplatňuje multimediální prezentační techniky včetně filmových sekvencí, fotografických svazků a knižní dokumentace. K dispozici jsou německé a anglické texty k výstavě.

Leták k výstavě (DE | EN, download souboru PDF)

http://www.skd.museum/fileadmin/SKD/Bilder/Sonderausstellungen/2014/Otto_Dix/SKD_DIXKRIEG_Faltplakat_finalLOW_140312.pdf

Otto Dix - Drážďanský triptych

Otto Dix, Válka/Der Krieg (Triptychon), Galerie Neue Meister © VG-Bildkunst Bonn, 2014

Otto Dix - Zraněný

Otto Dix, Válečné zranění/Kriegsverletzter | kolem roku 1922, grafit, akvarel na papíře 488x369 mm, Kupferstich-Kabinett, SKD © VG-Bildkunst Bonn, 2014

Německý popis výstavy

DE: Otto Dix. DER KRIEG. Das Dresdner Triptychon | 5. April - 13. Juli 2014 | Eine Ausstellung der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Albertinum |2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Kein anderer Künstler des 20. Jahrhunderts hat sich intensiver und nachdrücklicher mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt als Otto Dix (1891–1969). Seine schockierend realistischen Darstellungen von Verwundeten und Toten in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs sind in das kollektive Bildgedächtnis eingegangen. |Das monumentale Triptychon "Der Krieg" (1929–1932) in der Galerie Neue Meister zählt zu den Schlüsselwerken deutscher realistischer Malerei im 20. Jahrhundert. In altmeisterlicher Manier offenbaren die vier Tafeln die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“. Zu sehen ist der Auszug von Soldaten im Morgengrauen (linke Tafel), das Schlachtfeld als Stätte des Todes (Mitteltafel), die Rückkehr der Krieger aus der Hölle der Schlacht (rechte Tafel) und die Ruhe der Soldaten in einem Unterstand (Predella). | In Vorbereitung auf die Ausstellung wurde das Gemälde in den hauseigenen Restaurierungswerkstätten umfassend untersucht. So konnte mit Hilfe von röntgen- und strahlendiagnostischen Verfahren wesentliche Veränderungen von der Unterzeichnung bis zur Endfassung sichtbar gemacht werden. |Vorstudien, Entwürfe und die Ergebnisse der maltechnischen Untersuchung verdeutlichen den erstaunlichen Entwicklungs- und Malprozess, den das Werk von den ersten Skizzen bis zu seiner Vollendung durchlief. Ausgewählte Zeichnungen und Gouachen, die Dix als Soldat zwischen 1915 und 1918 unmittelbar an der Front geschaffen hat, werden durch neu gewonnene Erkenntnisse zu seinem Kriegseinsatz kommentiert. Die aus 50 Blättern bestehende Graphik-Mappe "Der Krieg" von 1924 wird in einem Exemplar aus dem Dresdner Kupferstich-Kabinett gezeigt. Zeithistorische Dokumente wie Feldpostkarten und Plakate aus der Zeit komplettieren den Rundgang.