Vytisknout
Kategorie: Barokní zahrada Großsedlitz

Barokní zahrada Großsedlitz patří mezi nejvýznamnější barokní zahrady v Německu © Schlösserland Sachsen/Sylvio Dittrich

Na cestě do Drážďan se nachází barokní poklad - zahrada Großsedlitz, která si zachovala stále čitelný záměr svého tvůrce. August Silný ji využíval pro své citrusy a především jako reprezentativní dějiště opulentních slavností. O víkendu 15. a 16. června 2019 se v barokní zahradě konají oslavy 300 let jejího založení: V sobotu dopoledne se v Dolní oranžerii uskuteční vernisáž výstavy fotografií barokních rezidencí v Sasku a Čechách (Untere Orangerie, 11:00). V sobotu večer bude možné zhlédnout od 20:30 hodin barokní spektákl (německy, zvláštní vstupné 22 €/16 €, opakování 22.6.2019). V neděli se konají akce pro rodiny s dětmi i prezentace historické módy, ve společenském sále v Horní oranžérii (Obere Orangerie, Gesellschaftsraum, začátek 11:30). V neděli se na oslavy platí do zahrady zvýšené vstupné (dospělí 8 €/6 €, děti 6 až 16 let 1 €).

Součástí oslav jsou rovněž komentované prohlídky, přednášky, filmové projekce (v němčině). Oslavám předchází ve čtvrtek a pátek 13. a 14. června 2019 společná česko-německá odborná konference »Barokní idea« v rámci projektu Evropské Unie "Knížecí barokní letní rezidence".

Z historie zahrady

Před třemi sty lety se rozsáhlý areál rytířské usedlosti Sedlitz přeměnil ve velkolepou barokní zahradu, která si dodnes ponechala svůj originální ráz. Jako jedna z mála barokních zahrad v Německu je ve své původní podobě zachována jako mimořádně hodnotná kulturní památka v pohraniční oblasti, i když nedokončená.

K zvláštnímu kouzlu zahrady přispívá jak členitý terén terasy, opěrné zídky a schodiště, kaskády, tak i vodní prvky jakož i staré keře, široké průhledy a velké množství pískovcových soch.

V roce 2017 prošla zahrada rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě 3,8 milionů eur. Renovace původních soch, úprava cest, teras, širokého schodiště a v hlavně oprava fontán a kašen – v jednom případě byla dokonce pod dalšími vrstvami odhalena původní dlažba, kterou můžeme nyní obdivovat. 

Barokní představa přírody je formována touhou po jejím ovládnutí. Stromy a keře, stejně jako i trávník a květena se musejí podrobit přísným geometrickým formám. Barokní parky jsou proto velmi symetrické, přísně uspořádané a učesané. Tento přístup se diametrálně liší od pozdějšího romantického pojetí nespoutané a divoké přírody.

Výstava »Historický vývoj barokní zahrady« je i v českém jazyce 

Výstava v hlavní částí Horní oranžérie »Obere Orangerie« se věnuje historickému vývoji zahrady. Vzhledem k tomu, že tento krásný pozdně barokní park nebyl nikdy dokončen ani později podstatně změněn. Díky tomu nemá symetrický park s širokými průhledy žádný centrální zámek, který by vládl celému parku a určoval rozmístění zahradních prostor, jak je to u většiny francouzských parků běžné. K zvláštnímu kouzlu parku přispívá silně členěná plocha s terasami,
opěrnými zídkami a schodišti, kaskádami a vodními prvky jakož i staré keře a
boskety. Široké průhledy a velké množství pískovcových soch.

Původně si areál rytířského statku koupil August Christoph hrabě von Wackerbarth, úspěšný ministr a důvěrník Augusta Silného, aby zde mohl strávit své stáří. Neprodleně začal s plánováním nového zámku a parku. Na náhorní plošině ležící téměř devadesát metrů nad hladinou řeky Labe nabízelo přírodní údolí s dvěma protilehlými svahy neobvyklé místo. Saský kurfiřt August Silný, který byl zároveň i polským králem shledal zahradu tak nádhernou, že ji od něj odkoupil, aby tu vybudoval barokní areál po vzoru francouzského zámku ve Versailles. Chtěl zde vytvořit působivý rámec pro slavnost polského Řádu bílé orlice, který obnovil v roce 1705. Slavnost, která měla ohromit a vyznamenat jak polskou, tak i saskou šlechtu, se poté konala v Großsedlitz třináctkrát, a to vždy v den králových jmenin. Letos proběhne slavnost polského Řádu bílé orlice o víkendu 13. a 14. července 2019. Ponese se v duchu oslav baroka a tří set let od založení zahrady.

Oranžérie jsou v zimě domovem pro citrusovníky, v létě pro výstavy

Pomerančovníky byly na saském kurfiřtském dvoře považovány za symbol vyššího postavení a propůjčovaly mu středomořskou atmosféru. Mezi lety 1719 a 1726 tu byla vybudována Horní »Obere Orangerie« a Dolní oranžérie »Untere Orangerie«, ve které přezimovalo 1250 pomerančovníků. Přízemí Dolní oranžérie v současnosti provoní v období od půlky září do května 130 pomerančovníků. Společně tu s nimi přezimuje ještě zhruba 400 exotických rostlin v květináčích. Prostory před Friedrichovým zámečkem a Horní oranžérie oživují barevné květinové záhony, které jsou každý rok osazovány podle historických plánů a nejen díky tomu je barokní zahrada Großsedlitz jednou z nejautentičtějších zahradních děl německého baroka.

V letní sezoně jsou prostory prázdné Horní oranžérie využívány pro slavnostní příležitosti všeho druhu a k výstavám. Jedna z nich se věnuje pěstování a šlechtění citrusovníků a zahradní kultuře v barokní době, druhá výstavě o dvoru saského kurfiřta Augusta Silného, Řádu bílé orlice a hradech Wettinů.

Originální sochy i jejich kopie

Sochy vystavené v čelní části Horní oranžérie jsou originální sochařská díla barokní zahrady Großsedlitz z počátku 18. století. Původně stály v parku a měly názorně inscenovat barokní zahradní prostory s jejich příběhy. Aby originály zůstaly zachovány i pro budoucí generace, byly v minulých stoletích v parku nahrazeny kopiemi.

Spolupráce s Děčínským zámkem

Barokní zahrada Großsedlitz se nachází jihovýchodně od Drážďan a jen asi 20 km od sasko-české hranice. Přeshraniční spolupráce s zámkem Děčín slouží jak společným projektům ve formě výstav a vědeckých setkání, tak i k udržování a propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice.

»Knížecí barokní letní rezidence« je projekt financovaný EU prostřednictvím Euroregionu Labe-Elbe. Při příležitosti 300. výročí barokní zahrady Großsedlitz a ještě starší barokní Růžové zahrady v Děčíně se projekt soustředí na setkávání, předávání zkušeností a hlavně sdílení společného barokního tématu.

Podrobnosti o oslavách 15. a 16. června 2019

KDY:  sobota 15. 6. 2019 11 h Zahájení výstavy fotografií »Barokní letní rezidence« | 14 h Komentovaná prohlídka »Barokní zahrada« (v němčině) | 20:30 Barokní spektákl »Zahrada zlatých jablek« v němčině (opakování 22.6.2019) | neděle 16. 6. 2019 »Kratochvilný den pro děti« 10–18 h | 11:30 prezentace historické módy (Obere Orangerie - Gesellschaftsraum)

VSTUPNÉ: sobota - Na sobotní večerní spektákl od 20:30 h 22 €/16 € | Ostatní sobotní akce v rámci běžné vstupenky do zahrady | neděle - »Kratochvilný den pro děti« i další akce v zahradě - dospělí 8 €/6 €, děti 6 až 16 let 1 €

Program ke stažení (CZ | DE, pdf, 5,4 MB) www.de24.cz/images/2019/grosssedlitz300let.pdf | www.drazdany.info/grosssedlitz  (CZ)